Categories
Tjedan Izraela

Drugačiji pogled na Izrael

Večeras u 19.00 sati, Gliptoteka HAZU.

Svečano otvaranje izložbe fotografija (Gilad Benari) i koncert Matija Dedić trio. Po završetku programa uživajte u Wine kosher party.

Kosher

Vino koje je napravljeno po zahtjevnim propisima židovske prehrane (kašrut)

Proizvodi u skladu s halahom (skupom pravila za život), dakle, ne kao zasebna vrsta vina, već kao vino koje se proizvodi na propisani (košer) način. Dakle, u načelu bi svako vino moglo biti košer jer halaha ne propisuje određenu sortu grožđa, geografsko porijeklo ili vrstu vina.

Pri proizvodnji košer vina moraju se zadovoljiti dva načela. Prvo određuje da berba i sva pomagala u proizvodnji vina moraju biti isključivo namijenjeni proizvodnji košer vina (ali ih se može košerirati, tj. pomagala koja su se prije koristila za proizvodnju nekošer vina mogu se očistiti). Sve što se dodaje vinu (gljivice, tvari za bistrenje i drugo) mora imati potvrdu da je košer, s obzirom na to da se pri proizvodnji nekošer vina, radi postizanja bistrine, ponekad rabe i tvari životinjskog porijekla, poput želatine, kazeina, pa i svježe krvi, što je pri proizvodnji košer vina zabranjeno.

Drugo načelo propisuje da cijeli proces od tiještenja grožđa do zatvaranja boca moraju obavljati Židovi koji se pridržavaju propisa šabata i ostalih micva (zapovijedi) iz Tore.